08 sij.
  • By Paolo Bogdan
  • Cause in

ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

NAZIV PROJEKTA: Zaželi, zaposli, pomozi: Osnaživanje žena na tržištu rada kroz osposobljavanje i zapošljavanje

Program projekta: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda

FOND: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Kratak opis projekta: Glavni cilj projekta jeste omogućiti pristup zapošljavanju i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena koje će zapošljavanjem smanjiti rizik od siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Problem nezaposlenosti dodatno je istknuti u ruralnim područjima koja čine 90% VSŽ Uključivanjem na tržište rada teže zapošljivih žena rezultira smanjenjem rizika od siromaštva, smanjenjem nezaposlenosti te prevencijom i izoliranosti  i pobiljšanjem kvalitete  života starijim osobama, te osoba u nepovoljnom  položaju kroz pružanje podrške i angamanom žena pripadnica ciljne skupine. Njihovim zapošljavanjem minimalno 160 krajnjih korisnika žitelja područja VSŽ(starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju) raspolagat će podrškom u svrhu prevencije njihove socijalne isključenosti i podizanju kvalitete života.

Ciljna skupina:  40 nezaposlenih tj.dugotrajno nezaposlenih žene iz VSŽ(evidencija hzz, maksimalno sss), naglasak: dugotrajno nezaposlene žene ,žene starije od 50 g, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja,žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mj.,  žene s invaliditetom, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  5.233.461,20 HRK

PRIJAVITELJ:Udruga osoba s invaliditetom BUBAMARA Vinkovci

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Vinkovci,  HZZ Područni ured Vinkovci

TRAJANJE PROJEKTA: 01.12.2017.-01.06.2020.

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda