09 sij.
  • By Bubamara Vinkovci
  • Cause in

Usluga osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta

Program projekta: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Naziv projekta:  Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Kratak opis projekta: Institucionalna podrška za danji razvoj Udruge  „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci osigurana su za potrebe provedbe četiri projekta:

1.Usluga osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta

Projekt osigurava svako dnevnu podršku asistenta osobama s invaliditetom u svrhu njihove rehabilitacije, socijalizacije i integracije u zajednicu u kojoj žive, te prevenira njihovu institucionalizaciju i socijalnu isključenost.

  1. Zajedničkom suradnjom u prevenciji institucionalizacije

Projekt osigurava stručnu podršku djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kroz besplatne usluge logopeda, poludnevnog boravka i prilagođenoga prijevoza.

  1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi.

Projekt osigurava pristup predškolskom odgoju i obrazovanju svoj djeci bez obzira na ekonomski status njihovih roditelja koji nemaju dostatna sredstva za plaćanje navedenih usluga, a upravo je rano uključivanje u sustav obrazovanja od ključne važnosti za daljnji uspjeh djeteta u obrazovnom sustavu.

  1. Make it possible! Personal Assistance Service: the independent living modle for people with disabilities” / Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom”.

Osnovni cilj projekta jeste osigurati jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz osiguravanje modela neovisnoga življenja, preveniranja institucionalizacije i individualne podrške, kao i povećanu vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici.

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 300.800,00 KN

Ukupno trajanje projekta: 12 mjeseca