19 sij.
  • By Bubamara Vinkovci
  • Cause in

Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups.

Program projekta: Interreg – IPA CBC, Croatia- Serbia

Naziv projekta: Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups.

Kratak opis projekta: Glavni cilj projekta jeste podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi i socijalnih usluga. Projekt se temelji na integriranome modelu skrbi, odnosno međusektorskoj suradnji koja potiče sveobuhvatnu intervenciju i zbrinjavanje najosjetljivijih skupina u društvu.

Projektni prijedlog ima namjeru: a) razviti zdravstvene i socijalne pristupačne i kvalitetne usluge (1 mobilni tim za osobe s invaliditetom, 1 mobilni tim za starije i nemoćne osobe, 1 bolnički odjel za palijativnu skrb); b) osigurati profesionalnu edukaciju (za 40 zdravstvenih i socijalnih radnika) u svrhu podizanja kvalitete u pružanju usluga; c) razviti mrežu prekogranične suradnje kako bi se uvele inovativne usluge, te razmijenila iskustva i znanja; d) razviti među-institucijsku suradnju županijskih zdravstvenih ustanova; e) unaprijediti među-sektorsku suradnju u svrhu razvoja usluga i razvojne strategije.

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Partneri na projektu:  Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, Caritas Sveta Anastazija Sremska Mitrovica, Regionalna razvojna agencija Srem

Ukupna vrijednost projekta:  € 1 021 256.50

Ukupno trajanje projekta: 20 mjeseci

TAGS: ,