09 sij.
  • By Bubamara Vinkovci
  • Cause in

Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom

Program projekta: Europski socijalni fond: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Naziv projekta: Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom.

Kratak opis projekta:

Unatoč zauzimanja državnih institucija za neovisno življenje osoba s invaliditetom, pravo na neovisno življenje je vrlo često uskraćeno. Osobe s invaliditetom iz svih gradova i općina na području Vukovarsko-srijemske županije koje su potrebite za nekim oblikom podrške u svakodnevnome životu, prisiljeni su napustiti vlastite domove i život unutar zajednice kako bi dobili potrebnu podršku ili je ta podrška osigurana na način da o njoj korisnici ne odlučuju samostalno. Uzimajući u obzir ukupan broj osoba s invaliditetom (18 851), te ukupan broj osoba koje trebaju potpunu podršku drugih (6.598) rezultira jasno kako je potreba za neinstitucionalnim oblicima skrbi konstantno rastuća. Usluga osobne asistencije je neophodna kako bi prevenirala izolaciju osoba s invaliditetom i podržala njihovu inkluziju u zajednici, omogućila zadovoljavanje njihovih potreba, te osigurala pristup uslugama i sadržajima zajednice. Projektne aktivnosti osposobiti će osobe s invaliditetom za neovisniji oblik življenja i podržati njihov ostanak u vlastitim domovima.

Glavn cilj projekta je osigurati uslugu osobne asistencije za 17 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, odnosno osigurati 17 radnih mjesta osoba zaposlenih kao osobni asistenti. Ciljne skupine projekta su: a) 17 osoba s najtežom vrstom invaliditeta iz Vukovarsko-srijemske županije koje trebaju potpunu pomoć drugih osoba u izvođenju svakodnevnih aktivnosti, te koje kroz projekni prijedlog imati na raspolaganju osobnu asistenciju i b) 17 osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje će kroz projekt biti zaposlene tijekom 10 mjeseci.

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Partneri na projektu:

Ukupna vrijednost projekta: 755.876,00 Kn

Ukupno trajanje projekta: 10 mjeseci

TAGS: , ,