27 stu.
  • By Paolo Bogdan
  • Cause in

„Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom“

Naziv projekta: „Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom“

Program projekta: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

UP 02.2.2.09.0042

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta:  2.322.606,91 kn

EU sufinancira:  2.322.606,91 kn

Razdoblje provedbe projekta: 27.11.2018 – 27.04.2021

Kratak opis projekta:

Usluga osobne asistencije je neophodna kako bi se prevenirala izolacija osoba s invaliditetom i podržala njihovu inkluziju zajednici, omogućila zadovoljavanje njihovih potreba te osigurala pristup uslugama i sadržajima zajednice. Osobama s invaliditetom treba osigurati puno i aktivno sudjelovanje u životu zajednice  te im omogućiti da žive što neovisnije i samim time smanjiti ulazak osoba s invaliditetom u institucije i povećati njihov izlazak iz institucija.

 

Glavna je projektna aktivnost implementacija usluge osobne asistencije za 21 osobu s invaliditetom kojima je nužna usluga osobne asistencije za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Projektom se ostvaruje mogućnost zapošljavanja i stjecanje dodatnih znanja i vještina osoba dugoročno distanciranih od tržišta rada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Glavni cilj projekta jeste povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života za 21 osobu s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, kroz razvoj usluge osobne asistencije.

Napomena: projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Kontakt osoba za više informacija:

Marija Crnjak   Tel: +385 98 367 911

 

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

                         

TAGS: , ,