19 sij.
  • By Bubamara Vinkovci
  • Cause in

„Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom“

Naziv projekta: „Omogućimo im! Usluga osobne asistencije: neovisan model življenja za osobe s invaliditetom“

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: HRK 1.999.097,00

EU sufinancira: HRK 1.999.097,00

Razdoblje provedbe projekta: 29.10.2016 – 31.03.2019

Kratak opis projekta:

Izolacija i segregacija osoba s invaliditetom osobito su naglašene u ruralnim područjima Vukovarsko-srijemske županije gdje nepostojanje socijalnih usluga i javnog prijevoza te udaljenost od zdravstvenih i drugih institucija dodatno otežava njihovu marginaliziranost.

Osobama s invaliditetom treba osigurati puno i aktivno sudjelovanje u životu zajednice te im omogućiti da žive što neovisnije, pružajući im mogućnost da odaberu kako i gdje žele živjeti. To zahtjeva strateške politike koje zahtijevaju zaokret od institucijske skrbi ka službama podrške u zajednici.

Glavna je projektna aktivnost implementacija usluge osobne asistencije za 18 osoba s invaliditetom kojima je nužna usluga osobne asistencije za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Projektom se ostvaruje mogućnost zapošljavanja i stjecanje dodatnih znanja i vještina osoba dugoročno distanciranih od tržišta rada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni cilj projekta jeste povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života za 18 osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, kroz razvoj usluge osobne asistencije tijekom 24 mjeseca. U tu svrhu biti će uposleno 18 osobnih asistenata na 80 sati mjesečnoga rada.

Napomena: projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Kontakt osoba za više informacija:

Marija Crnjak   Tel: +385 98 367 911

                         

TAGS: , ,