04 pro.
  • By admin
  • Cause in

Nova strategija za osobe s invaliditetom u EU

Na 520. plenarnom zasjedanju Odbora Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom (UNCRPD) pod nazivom “Most između EU i organizacija civilnoga društva” održanoga 19. i 20. listopada donesene su zaključne napomene Odbora – Nova strategija za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji. Zaključci su dostupni na svim jezicima EU, te vam u privitku dostavljamo link poveznicu:

http://bit.ly/2eHvEjl

U zaključcima su navedene potrebne mjere za uspostavljanje modela ljudskih prava u pristupu rješavanja problematike osoba s invaliditetom, poput:
– da Europska komisija trebala bi pokrenuti program izgradnje kapaciteta za organizacije osoba s invaliditetom kako bi ih osposobila za ispunjavanje njihovih temeljnih dužnosti
– da Europska komisija u revidiranu Europsku strategiju osoba s invaliditetom uključi provedbu Programa za razdoblje do 2030. i da odredi ciljeve i mjere koje EU treba poduzeti kako bi se i za osobe s invaliditetom u EU-u ostvarili svi ciljevi održivog razvoja
– da se u potpunosti podupiru korištenja financiranja EU-a za osmišljavanje usluga za osobe s invaliditetom koje se temelje na zajednici i koje im omogućavaju da neovisno žive u svojim zajednicama. Institucionalizacija osoba s invaliditetom kršenje je njihovih prava i potiču Europsku komisiju da kroz svoje konkretne politike, programe i instrumente financiranja sustavnije i djelotvornije promiče deinstitucionalizaciju
– da se organizacije osoba s invaliditetom u potpunosti uključi u proces oblikovanja politika kako bi se stvorile horizontalne i vertikalne strukture koje će promicati potpunu uključenost i integraciju prava osoba s invaliditetom u zakone, politike i programe EU-a
– poziva sve institucije EU-a da se postaraju da mjere stroge štednje ne utječu na sposobnost osoba s invaliditetom da ostvare svoja prava sadržana u Konvenciji te stoga traži da Europska komisija odredi minimalnu razinu socijalne zaštite radi postizanja tog cilja i poštovanja njihovog prava na odgovarajući životni standard i socijalnu zaštitu
– ističe da su mjere stroge štednje negativno utjecale na životne uvjete osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Gospodarska kriza dovela je do sve većeg siromaštva, isključenosti, diskriminacije i nejednakosti, što je u mnogim državama članicama preraslo u krizu ljudskih prava uslijed koje je velik broj osoba s invaliditetom i njihovih obitelji ostao bez ikakve zaštite. EGSO stoga poziva EU da odredi minimalnu razinu socijalne zaštite radi zaštite prava osoba s invaliditetom, njihovih životnih standarda i standarda socijalne zaštite
– da treba uspostaviti konkretnu proračunsku liniju za izgradnju kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom
– da se pristup invaliditetu koji se temelji na ljudskim pravima treba u potpunosti prihvatiti i ugraditi ga u oblikovanje zakona i politika EU-a
– EU također treba uvidjeti da se mladi s invaliditetom nalaze u specifičnoj situaciji te da se u svakodnevnom životu često suočavaju s višestrukim oblicima diskriminacije, posebno u pogledu jednakih mogućnosti za mlade na tržištu rada i aktivnog sudjelovanja mladih s invaliditetom u društvu općenito

Više se nalazi na linku: http://bit.ly/2eHvEjl