04 sij
  • By Paolo Bogdan
  • Cause in

NABAVA U SKLOPU PROJEKTA – izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno Prilogu III. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0022 iz Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena“, „Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci objavljuje

Otvoreni postupak nabave

za nabavu potrepština za kućanstvo (higijenske i dezinfekcijske potrepštine) za krajnje korisnike u sklopu Projekta „Zaželi, zaposli, pomozi: Osnaživanje žena na tržištu rada kroz osposobljavanje i zapošljavanje“ financiranim iz Europskog socijalnog fonda.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu i na službenim stranicama https://strukturnifondovi.hr/ .

dokumentacija za nadmetanje

Prilog IV Tehničke specifikacije – Izmjena od 29 siječnja 2018.

UPIT OD 29.01.2018.