09 sij.
  • By Bubamara Vinkovci
  • Cause in

Granice bez granica: Poboljšanje kvalitete života marginaliziranih skupina kroz pristup ljudi ljudima

Program projekta: Cross-Border Programme Croatia-Serbia 2007 – 2013

Naziv projekta: Boards without borders: improving life quality for marginalized groups through people to people approach  / „Granice bez granica: Poboljšanje kvalitete života marginaliziranih skupina kroz pristup ljudi ljudima“

Kratak opis projekta:

Nedavne poplave koje je prouzročila rijeka Sava na granici Hrvatske i Srbije pokazala je kako je brz, učinkovit i koordiniran odgovor, reakcija kao i komunikacija svih službi ključna za ublažavanje negativnih učinaka poplava, posebno ona područja koja su direktno ugrožena. Iz spomenutog razloga, smisao ovog projekta je uspostaviti jake neformalne lokalne mreže koje su umrežene i educirane kako bi bile spremne za brzu i učinkovitu reakciju u slučaju izvanredne situacije.  Glavni cilj projekta je potpora obnove u poplavljenim područjima s ciljem povećanja tehničku sposobnost subjekata iz prekograničnih zemalja, Hrvatske i Srbije.  Projekt ima zadaću osposobiti subjekte za promptnu i učinkovitu reakciju kako bi bili sposobni odgovoriti na izvanredna stanja.  Kroz projekt zadani su specifične aktivnosti:  1.Poboljšanje položaja marginaliziranih skupina u poplavnim područja Hrvatske i Srbije kroz pružanje socijalnih usluga kako bi se spriječila njihova segregacija i povećala njihova neovisnost i vidljivosti. Kroz izravne pomoći korisnicima u aktivnostima svakodnevnog života postići će se poboljšanje i osiguravanje kvalitete života za osobe s invaliditetom, starije, nemoćne i druge osobe u nepovoljnom položaju.  2. Poboljšanje komunikacije, suradnja i aktivni dijalog između hrvatskih i srbijanskih lokalnih nevladinih organizacija te javnih organizacija socijalnih usluga s ciljem na razvoj zajedničkih kapaciteta i hitne spremnosti kako bi bili u mogućnosti odgovori na potencijalne katastrofe.

Nositelj projekta:  „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Partneri na projektu: „ Crveni križ“ Srijemska Mitrovica, Srbija

Ukupna vrijednost projekta: 602.000,00 EUR

Ukupno trajanje projekta: 18 mjeseci